investmentbolag


Investmentbolag?  Allt du behöver veta.

Investmentbolag  förvaltar och utvecklar andra företag och är ofta långsiktiga delägare. Primärt mål är att åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare på sikt. En del investmentbolag, som till exempel Industrivärden (i vilket bl a Sandvik ingår) och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolag är ett bolag för att förvalta, utveckla och långsiktigt ägaandra företag.

Det finns flera fördelar med att investera i ett eller ett par investmentbolag och behålla aktierna långsiktigt i portföljen.

Investmentbolagen syftar primärt till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

Investera i investmentbolag för att…

  • Sprida riskerna och få stor diversifiering med några få aktier

  • Ha möjlighet att slå börsindex över tid

  • Satsa på kvalitetsbolag som drivs av professionella investerare

  • Få en mycket låg förvaltningskostnad över tid

Hur fungerar ett investmentbolag?

Investmentbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som investerar i aktier i andra bolag med mål att tjäna pengar. Ibland kallas investmentbolag för investeringsföretag. Upplägget för dig som investerare påminner om en fond (läs mer om likheter/skillnader mellan fond och investmentföretag längre ned).
Företag klassas som investmentbolag genom att uppfylla dessa enligt Skatteverket tre kriterier:

  • Företagets verksamhet är i princip uteslutande att investera och förvalta värdepapper och liknande tillgångar. Man kan också sälja innehav.

  • Bolaget erbjuder genom olika innehav aktieägarna riskspridning.

  • Det är ett stort antal ägare i investmentföretaget.

Investmentbolag i USA

I USA leds många investmentbolag av Berkshire Hathaway där bland annat Warren Buffet och Charlie Munger är kända profiler. Det finns också investmentbolag som drivs av investmentbanker och liknande. Investmentbolagen i USA och i Sverige kan sägas jobba på samma sätt, med samma affärsidé som utgångspunkt: att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbanker fungerar lite annorlunda. De gemensamma dragen är att även investmentbanker förmedlar och vidarebefordrar finansiella tillgångar av olika slag. De handlar dock oftare med värdepapper, och inte enbart aktier, samt hjälper sina kunder genom rådgivning. Om ett bolag vill bli noterat på börsen kan en investmentbank hjälpa till med detta.

Det finns en mängd olika investmentbolag i både USA och i Kanada, och det kan ofta vara en god idé att ha några investmentbolag som en del i sin portfölj. Investmentbolag kan fungera på lite olika sätt, men det är ofta de som jobbar långsiktigt som är säkrast att investera i. Ju mer du lyckas bredda din portfölj desto större kommer dess diversifiering också att bli.